Herroepingsrecht

Jouw deelname aan het Internationaal Zwemvijvercongres 2023, jouw eventuele overnachting(en) in het partnerhotel of je partnership in het kader van het Internationaal Zwemvijvercongres 2023 moeten bij registratie en dus onmiddellijk, digitaal betaald worden. Betalingen in het kader van het Internationaal Zwemvijvercongres gebeuren bij Groen Groeien Events.

Onderstaande voorwaarden gelden bij de digitale betaling van jouw deelname aan het Internationaal Zwemvijvercongres, jouw eventuele overnachting(en) of je partnership in het kader van het Internationaal Zwemvijvercongres 2023.

Je hebt 14 dagen na het ontvangen van je digitale betaling de tijd om de aankoop van je tickets, je verblijf in het partnerhotel of je partnership te herroepen.

Hiervoor moet je Groen Groeien Events per mail, per brief of telefonisch informeren over je wens om je te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder kosten.

De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag na je registratie en online betaling.

De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument.

Groen Groeien Events vergoedt de betaling van de deelname aan het Internationaal Zwemvijvercongres 2023, de eventuele overnachting(en) of partnership in het kader van het Internationaal Zwemvijvercongres, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen, na de dag waarop Groen Groeien Events wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping.

 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.