PCS, het Proefcentrum voor Sierteelt, moeten we hier niet voorstellen. PCG staat voor Proefcentrum voor Groenteteelt, dat sedert 1977 opereert vanuit Kruishoutem (nu Kruisem). Daar werd in 1992 ook het Proefcentrum voor Aardappelteelt (PCA) opgericht, dat ook sterk samenwerkt met onderzoekers akkerbouw van Inagro (Rumbeke-Beitem).  

Geen schokkende wijzigingen 

De fusie zou – behalve in het bestuur en de communicatie – zo goed als niet mogen gevoeld worden in het werkveld. Dat maakte Bruno Gobin, die al jaren directeur is van de drie onderzoekscentra, duidelijk. Het opzet is om nog meer schaalvoordelen te realiseren en ook de samenwerking tussen de onderzoekers te stimuleren.  

Op het eerste zicht lijken er weinig overeenkomsten te zijn tussen het werkveld van onderzoekers kamerplanten, tomaten en aardappelen. Toch zijn ze allemaal op een of andere manier bezig met onder meer de bodem of substraten, bemesting en gewasbescherming. De ervaring leert dat innovatie geboren wordt uit het kijken over de grenzen van het eigen werkdomein.  

“Viaverda wil de complementaire teeltexpertise in groenten, aardappelen, sierteelt en groenvoorziening bundelen om vanuit een nog sterkere kennisbasis telers en groenvoorzieners maximaal te ondersteunen.” 

Team Viaverde
Team Viaverde

Voor de praktische contacten met onderzoekers van telers en groenvoorzieners zal weinig veranderen. PCS blijft werken vanop het Proefcentrum in Destelbergen en voor PCG en PCA blijft dit hun vertrouwde locatie in Kruisem. Maar men wil wel extra inzetten op het doorgeven van kennis die in de andere sectoren werd opgebouwd. 

AVBS zal zoals in het verleden de werking van het proefcentrum blijven steunen en blijft ook vertegenwoordigd in de bestuursorganen van het PCS. De input vanuit de sierteelt- en groensector en de telers zelf blijft cruciaal voor de werking van de technische comités.