Met deze Common Essentials vraagt IOB haar ledenorganisaties om deze richtlijnen in hun nationale regelgeving te incorporeren en ervoor te zorgen dat de richtlijnen in de projecten gerespecteerd worden. Elke Belgische zwemvijverbouwer die lid is van IOB en Groen Groeien, dient zich dus aan deze richtlijnen te houden.

Duidelijkheid op de eerste plaats

Vandaag worden verschillende termen nog te vaak door elkaar gehaald. Zo is een hybridebad, waar chloor ter plaatse wordt aangemaakt, geen natuurlijke zwemvijver! Deze Common Essentials zorgen ervoor dat de gehele sector zich aan dezelfde regels houdt, zodoende dat de klant telkens correct geïnformeerd wordt.

Elke Belgische zwemvijverbouwer die lid is van Groen Groeien moet zich aan deze richtlijnen houden
Elke Belgische zwemvijverbouwer die lid is van Groen Groeien moet zich aan deze richtlijnen houden

De 14 richtlijnen

1. Op de natuur gebaseerde oplossingen

NSP's zijn op de natuur gebaseerde oplossingen, technische systemen die gebruik maken van principes en processen die bekend zijn uit de natuur.

 

2. Circulaire economie

Het is de bedoeling dat alle materialen die worden gebruikt bij de bouw van NSP's, voldoen aan de eisen van de circulaire economie. Het doel hiervan is om afval en het voortdurende verbruik van hulpbronnen te elimineren. Circulaire systemen maken gebruik van hergebruik, delen, repareren, opknappen, opnieuw vervaardigen en recyclen om een gesloten kringloopsysteem te creëren, waarbij het gebruik van grondstoffen en het ontstaan van afval, vervuiling en koolstofemissies tot een minimum worden beperkt.

 

3. Biologische behandeling

Om water te zuiveren gebruiken NSP's uitsluitend mechanische en biologische processen om nutriënten te reduceren. Desinfectiemiddelen en andere niet-natuurlijke waterbehandelingsmethoden, zoals biociden en machines die worden gebruikt om leven te doden, zijn niet toegestaan.

 

4. Planningsproces

Elk NSP is het resultaat van een professioneel planningsproces gebaseerd op een wetenschappelijke benadering en hedendaagse techniek. Het resulterende plan beschrijft het waterbehandelingsproces en voorspelt dat er uitstekende waterkwaliteit zal zijn. Als het NSP in werking is, zal het geplande waterbehandelingsproces aan de voorspelling en verwachting van de waterkwaliteit voldoen.

 

5. Informatie aan klanten

Klanten moeten worden geïnformeerd over alle aspecten van een NSP, inclusief het onderhoud, vooral met betrekking tot wat te verwachten is op het gebied van de kwaliteit van het levende water en de aanwezigheid van waterdieren.

 

6. Voorschriften

Bestaande bouw- en constructievoorschriften moeten worden nageleefd. Dit geldt ook voor alle veiligheidsvoorschriften die bestaan voor zwembaden.

 

7. Interne configuratie

Een NSP is verdeeld in een badzone of badzones en een behandelingszone of behandelingszones. Behandelingsgebieden zijn niet toegankelijk voor zwemmers.

 

8. Afvloeiend water

Afstromend oppervlaktewater van het terrein rondom het NSP mag niet in het NSP stromen.

 

9. Afdichting

Een NSP moet worden afgedicht, d.w.z. geïsoleerd van de grond onder en rond het NSP.

 

10. Onschadelijke materialen

Materialen die worden gebruikt in NSP's mogen het water en het milieu niet vervuilen. Dit omvat ook het beperken van de introductie van fosfor.

 

11. Inheemse planten

Autochtone planten hebben de voorkeur voor gebruik in een NSP. Planten die beschouwd worden als invasieve soorten waar het NSP zich bevindt, zijn verboden. Planten die in een NSP worden gebruikt, moeten daarvoor gekweekt zijn en mogen niet uit de natuur worden geoogst.

 

12. Samenstelling van het water

Al het water dat wordt gebruikt om de NSP te vullen of bij te vullen, moet worden geanalyseerd op de fysisch-chemische samenstelling vóór gebruik.

 

13. Water testen

Regelmatig testen van water, met betrekking tot hygiënische en fysisch-chemische waterkwaliteit, is vereist door ambtenaren van Volksgezondheid voor openbare NSP's en waar nodig voor particuliere NSP's.

 

14. Indicatororganismen

Om de waterkwaliteit te beoordelen, moeten de land specifieke grenswaarden worden nageleefd. Anders moeten de indicatororganismen, die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden aanbevolen voor zwemwater, worden aanbevolen.