IOB, of ook International Organization for Natural Bathing Waters, is de internationale overkoepelende organisatie van zwemvijverdeskundigen waarin vandaag 12 nationale zwemvijverorganisaties, waaronder ook onze Belgische tak, verenigd zijn.

Doelstellingen van de IOB zijn de bevordering en verspreiding van natuurlijk zwemwater met volledig biologische waterzuivering. Dit wordt gerealiseerd door overleg tussen politiek en bestuur, door het formuleren van beleidslijnen en door het geven van advies over statuten en wetten betreffende natuurlijk zwemwater.

IOB

De missie van de BFGB, of ook de Belgische federatie Groenblauw Bouwen, is de kwaliteit en de bekendheid van groene daken en groene gevels in de markt te promoten en te verbeteren. De BFGB is verder ook de Belgische vertegenwoordiger van de Europese Federatie EFB. 

Er wordt gefocust op bestaande Europese kwaliteitseisen, actuele wetenschappelijke kennis en externe input van experts. Het doel is om algemene standaardeisen vast te leggen in een kwaliteitscharter die door al onze leden wordt onderschreven. 

BFGB